Sándorfalvi Pipacs Óvoda

Sándorfalvi Pipacs Óvoda

Sándorfalva, Kis körút 1.
Tel.: 62/251-264

Intézményvezetők:
Kiss Éva intézményvezető,
Fodor Magdolna intézményvezető helyettes,
Pataki Ildikó intézményvezető helyettes.

Ügyfélfogadás rendje: minden hónap első szerdáján 8 és 12 óra között.

Telephelyek:

Kis körúti óvodaépület – Kis körút 1.
Tel.: 62/251-264

Iskola utcai óvodaépület – Iskola utca 1.
Tel.: 62/251-436

Rákóczi utcai óvodaépület – Rákóczi utca 2.
Tel.: 62/252-360

Kölcsey utcai óvodaépület – Kölcsey utca 45.
Tel.: 62/250-084

Az óvoda története
Az óvoda története 1883-ra nyúlik vissza, amely „nyári menedékház”-ként működött. Sándorfalván 1950-óta van folyamatos óvodai ellátás régi épületekben, majd 1984-ben az intézményhálózat egy új, a kornak megfelelő épülettel gazdagodott. Ennek az épületnek a 20. évfordulóján – 2004-ben – vette föl az intézmény a Pipacs Óvoda nevet. Az elnevezés a falu alapítását követő időkből ered, mivel az új házakat cseréppel fedték be a korábban használatos zsuppfedéllel szemben – e falurészt nevezték el „pipacsfalvának”.
Az intézmény Pedagógiai Programjának is Pipacs Programnak lett a neve.

Óvodaképünk
Tevékenységünk a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére alapozódik.
Nevelőmunkánk a bátorító nevelésre épít, mely során – a családokkal együttműködve – a szeretetteljes, biztonságos légkörre, differenciált személyiségfejlesztésre törekszünk, mely elősegíti az iskolai közösségben történő szocializálódáshoz szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.
Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, a népi kultúra értékeinek beépítését az óvodai nevelőmunkánk gyakorlatába.

Gyermekképünk
A gyermekek az élményekhez, a mesékhez, a zenéhez és az alkotó tevékenységekhez való vonzódására építünk. Ha minderre lehetőséget adunk, akkor kialakul a gyermekek óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válnak. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni. Biztosítjuk a gyermekek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét.

Mottónk
„Szeretlek, és bízom benned.
Képes vagy rá.
S ha nem sikerül, nem baj.
Ez csak próbálkozás.
Tévedni emberi dolog.”

Nevelési célunk
A (2,5) 3-6-7 (8) éves gyermekek testi – érzelmi, szociális – értelmi képességek fejlődésének, a harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése,

 • érzelmi biztonságot nyújtó, derűs szeretetteljes óvodai légkörben a család nevelőmunkáját kiegészítve,
 • figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságokat,
 • biztosítva a lehetőséget a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esélyegyenlőségének megvalósítására,
 • a sokszínű tevékenységeken keresztül olyan készségek, képességek kialakítása, melyek alkalmassá teszik a zökkenőmentes iskolakezdésre.

A mással nem helyettesíthető játéktevékenységen keresztül fejlődjenek a gyermekek készségei, képességei, erkölcsi, szociális, intellektuális érzelmei.
A tevékenységeken és a játékon keresztül a gyermek életkorának megfelelő és egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése.

Az óvodai nevelésünk általános feladatai

 • Az egészséges életmód alakítása
 • Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
 • Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Intézményünk négy épületben működik. Az óvodaépületek és csoportok arculatát az óvodapedagógusok személyisége alakítja, formálja sajátossá.
Fontosnak tartjuk, hogy az egységes nevelési elvek betartása és a közös értékekre épülő helyi Pedagógiai Program érvényesülése mellett minden óvodai egység tartsa meg egyéni hangulatát, varázsát, arculatát.
Óvodánkban szakmailag jól felkészült óvodapedagógusok és szakképzett dajkák szeretettel várják Önöket.
A néphagyomány jeles napjaiból kiindulva, évszakokra bontva tervezzük meg tevékenységrendszerünket.

Az óvodai tevékenységek

 • Játék, játéktevékenységbe ágyazott tanulás
 • Verselés, mesélés, dramatikus játék
 • Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • Mozgás, mozgásos játékok
 • Külső világ tevékeny megismertetése, megszerettetése
 • Munka jellegű tevékenységek

Óvodai rendezvényeink

 • Mária-napi búcsú
 • Őszi rendezvények
 • Adventi vásár (városi rendezvény)
 • Mikulás
 • Karácsonyi ünnepség
 • Farsang
 • Március 15.
 • Húsvéti játszóház – szülőkkel együtt
 • Sportnap
 • Családi nap
 • Gyermeknap
 • Ballagók hete – Ballagás
 • Gyermekek születés és névnapja – csoportonként

Óvodánkban jelenleg működő szabadidős tevékenységek

néptánc, hitoktatás, ovi-foci, balett, görkorcsolya

Óvodánk munkáját segíti

a Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület, amely nyitott minden kívülálló személynek.
Rendszeres támogatóink az óvodánkba járó gyermekek szülei.
Adószám: 18467145-1-06

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem,
csakis Rád figyelek, és Neked segítek,
ha szükséged van a segítségedre.”

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda pedagógiai programja

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda házirendje

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda szervezeti és működési szabályzata

    Sándorfalvi Pipacs Óvoda közzéteteli lista 2016–2017

 

Kis körúti épület munkatársai

Kiss Éva intézményvezető,
Fodor Magdolna munkaközösség-vezető,
Farkasné Bihaly Ildikó óvodapedagógus,
Garami Enikő óvodapedagógus,
Nagy Erika óvodapedagógus,
Rácz Hajnalka óvodapedagógus,
Csillag Dorottya pedagógiai asszisztens.

Pedagógiai munkát segítő (dajka):
Bitóné Pigniczki Anett,
Dunsztné Fodor Erika,
Szabóné Szalma Ildikó.

Lakatos Illés karbantartó,
Ráczné Rauk Erika gazdasági ügyintéző.

Iskola utcai épület munkatársai

Sáringer Endréné munkaközösség-vezető,
Balázs Edina óvodapedagógus,
Kurai Ágnes óvodapedagógus,
Mészárosné Schulcz Nikolett óvodapedagógus,
Muhari Jánosné óvodapedagógus,
Ostrogonac Magdolna óvodapedagógus,
Szigetiné Kiss Tünde óvodapedagógus,
Torma Izabella óvodapedagógus.

Pedagógiai munkát segítő (dajka):
Denuczné Nömös Gabriella,
Kuczora Andrásné,
Mészárosné Kovács Krisztina,
Szélné Gállik Ágnes.

Rákóczi utcai épület munkatársai

Széll Józsefné munkaközösség-vezető,
Kovács Ferencné óvodapedagógus,
Molnárné Zónai Erika óvodapedagógus,
Szőkéné Molnár Klára óvodapedagógus.

Pedagógiai munkát segítő (dajka):
Eperjesiné Boldog Mária,
Fodor Lászlóné.

Kölcsey utcai épület munkatársai

Pataki Ildikó munkaközösség-vezető,
Kiss Andrea óvodapedagógus,
Máriné Balogh Anasztázia óvodapedagógus,
Szalainé Silóczki Szilvia óvodapedagógus.

Pedagógiai munkát segítő (dajka):
Hell Erika,
Mészáros Istvánné.

Accessibility
Panel elrejtése